Ons bedrijf

VPS Projectsupport is opgericht in 1995 als Technisch Projectenbureau. De mogelijkheden van de Techniek lijken grenzeloos. De markteisen worden zwaarder en mensen moeten steeds flexibeler worden ingezet, om hieraan te voldoen. Concentratie op kernactiviteiten, specialisatie en een projectmatige manier van werken zorgen voor een ongekende dynamiek in met name de technische disciplines. Specialistische kennis en technische capaciteiten moeten steeds meer projectmatig inzetbaar zijn. VPS Projectsupport zorgt daarvoor.

Langdurige Relatie

VPS bouwt aan een langdurige relatie met haar medewerkers en opdrachtgevers. Medewerkers bieden wij de mogelijkheid van een langdurig contract waardoor onze opdrachtgevers een beroep op hen kunnen blijven doen. In overleg worden tevens de individuele opleidingsmogelijkheden bepaald en geven wij beide partijen advies over loopbaan- en projectplanning.

Respect

VPS vindt wederzijds respect erg belangrijk, wij moeten omgaan met steeds meer verschillende culturen en gebruiken. Wij doen wat wij afspreken.

Flexibel

Flexibiliteit is de kracht van VPS, snel en juist inspelen op de steeds wisselende vraag vanuit de markt.

Transparant

VPS is een transparante organisatie, wij kennen geen geheimen voor onze medewerkers en opdrachtgevers. Dit draagt bij tot ons succes.

Kwaliteit


VPS is zich ervan bewust dat zij zich kan onderscheiden door kwaliteit te leveren. altVPS heeft medewerk(st)ers in dienst met een gedegen vakkennis die weten waar zij het over hebben en die dit ook waarmaken. Maar kwaliteit komt niet vanzelf. Wij besteden veel aandacht aan het opleiden van mensen die het vak willen leren. Daarvoor is een continue instroom nodig van mensen die afstuderen in de techniek. Contacten met scholen en universiteiten is daarbij onontbeerlijk. Daarom ondersteunt VPS al jaren de Studievereniging ID van de faculteit Industrieel Ontwerpen, het jaarlijkse IO-festival is heel bekend en trekt jaarlijks ± 2000 bezoekers. VPS laat zich daar goed zien. O.a. de t-shirts met VPS-logo zijn welbekend onder de studenten, evenals de aankondigingsbiljetten die in heel Delft verspreid worden. Ook rijdt er al jaren een bus van deze studievereniging rond met het VPS logo.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen


Omdat VPS sport- en maatschappelijke betrokkenheid belangrijk vindt, ook voor het welzijn van haar medewerk(st)ers, ondersteunen wij valtanaf 2003 een enthousiast voetbalteam LYRA 11. De spelers hebben een complete VPS outfit. Vanaf 2003 ondersteunen wij een schaatsploeg genaamd “VPS IJsvogels”. Zij zijn regelmatig te vinden op de Weissensee (de alternatieve elfstedentocht). Hun outfit is inmiddels bekend. Zij hebben al vele malen de media gehaald w.o. de regionale TV zender WOS en ook bij SBS 6 zijn zij in beeld geweest. Ook in diverse regionale bladen en de ‘Weissensee Marathon‘ is aandacht aan hun besteed.
Sinds 2011 is VPS hoofdsponsor van een al meer dan 25 jaar bekend Straatvoetbaltoernooi in De Lier. Een groep vrijwilligers zorgt ervoor dat er twee weken lang door ruim 200 deelnemers gevoetbald wordt. Zowel spelers als publiek zijn erg betrokken bij dit toernooi. Jaarlijks keren dezelfde ploegen terug vanwege de goede organisatie maar ook gezelligheid. De regionale pers geeft ruimschoots aandacht aan dit toernooi. Kijk op de website voor de speeldata.

Zorg voor maatschappij en medewerk(st)ers


VPS hecht grote waarde aan de gezondheid en welzijn van haar medewerk(st)ers. altDit komt mede tot uitdrukking in het VCU certificaat. Maar dit is het niet alleen, wij houden de arbeidsomstandigheden van onze medewerk(st)ers die op locatie van onze opdrachtgevers werken voortdurend in de gaten. Belangrijk vinden wij het contact met onze medewerk(st)ers en onze opdrachtgevers m.b.t. dit onderwerp. Het is een gezamelijk doel. Ook organiseren wij daarom regelmatig bijeenkomsten waar zowel medewerk(st)ers en opdrachtgevers elkaar in ontspannen sfeer kunnen ontmoeten. Dit alles om een gezonde groei te realiseren.